Điểm phát sóng

【playtech slot】Hải Dương công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 24 lãnh đạo

thời gian:  tác giả:Thời gian rảnh rỗi   nguồn:Thời gian rảnh rỗi  Kiểm tra:  Bình luận:0
trừu tượng:Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hải Dương lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo playtech slot

Tại kỳ họp,ảiDươngcôngbốkếtquảlấyphiếutínnhiệmlãnhđạplaytech slot HĐND tỉnh Hải Dương lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết của Quốc hội "Về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn".

Hải Dương công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 24 lãnh đạo - 1

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng (giữa) cùng các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm (Ảnh: Nguyễn Dương).

Sau khi rà soát, đối chiếu quy định có 24 người được lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Trưởng Ban của HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã được công bố tại phiên họp. Tất cả 24 người được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu tín nhiệm cao đạt trên 2/3 tổng số phiếu phát ra.

Trong đó, đạt nhiều phiếu tín nhiệm cao có bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương; ông Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và bà Trịnh Thúy Nga, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, cùng đạt 56/58 phiếu.

Hải Dương công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 24 lãnh đạo - 2

Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND tỉnh bầu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát HĐND.

Đồng thời, kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

Kết quả này giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

copyright © 2023 powered by trạm xe bus  sitemap